Ilmiah : Mazhab IBaiklah.

Kita sambung bicara ilmiah tentang mazhab.

Sebelum saya memulakan, saya ingin mengatakan bahawa, bukanlah saya ini seorang yang arif dan faham benar akan soal-soal seperti ini. Saya hanya tahu serba sedikit sahaja. Justeru, saya perlu menulis dengan berpandukan sedikit rujukan melalui internet dan juga bahan-bahan bacaan.

Untuk memudahkan kita faham, saya kira lebih baik bicara mazhab yang pertama ini tentang pengenalan kepada mazhab, dan mazhab itu memudahkan. Kita maklum, bahawa persoalan tentang ini sangat panjang huraiannya.

Dan tegurlah saya, andai ada salah silap.


Semoga Allah mudahkan kita untuk faham.

Pengenalan : Mazhab

Mazhab adalah satu kaedah ilmiah dalam mengambil kesimpulan hukum daripada al-Quran dan hadis Rasulullah. Mazhab yang dimaksudkan di sini adalah mazhab fiqh.

Mungkin ramai antara kita yang berpendapat, bahawa dalam islam hanya ada empat mazhab sahaja. Saya juga berpendapat sebegitu pada awalnya. Namun, setelah dirujuk, rupanya saya silap.

Mazhab, masih ada banyak lagi yang lainnya. Ianya lebih dari dari empat, malah jumlahnya mungkin sehingga berpuluh-puluh. Namun, yang terkenal sehingga hari ini hanyalah empat mazhab seperti sekarang sahaja.

Mazhab Syafi'e, Hanafi, Hambali dan mazhab Maliki.

Empat mazhab ini dikenali, adalah kerana kesemuanya merupakan mazhab yang telah terbukti sepanjang zaman dan masih tetap bertahan. Usia mazhab-mazhab tersebut mungkin sudah melebihi ribuan tahun.

Keempat-empatnya, adalah dari sekian banyak mazhab yang berkembang pada masa kejayaan dan perkembangan ilmu fiqah dahulukala, dan bertahan pula sehingga hari ini. Mazhab ini wujud, untuk memberi penjelasan kepada umat islam akan isu-isu yang tidak dapat difikirkan oleh minda cetek manusia.

Mazhab, membawa kita untuk kembali kepada al-Quran dan sunnah.

Memahami dengan lebih mendalam akan agama kita.

Mazhab Memudahkan

Kita baca al-Quran.

Kita juga turut bacakan hadis Rasulullah.

Al-Quran yang kita baca itu, terkandung di dalamnya lebih daripada enam ribu ayat, dan hadis Rasulullah pula, bukanlah sedikit, malah sehingga mencapai ratusan ribu hadis.

Mungkin semua orang mampu membaca al-Quran dan hadis. Namun, berapa ramaikah antara kita yang dapat menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Mungkin sangat sedikit bilangannya.

Bahasa al-Quran, bukanlah seperti bahasa melayu yang kita gunakan. Kitab al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan kesusasteraan yang Maha halus dan mempunyai kelazatan apabila dibaca oleh kita semua.

Tentunya, untuk memahami maksud al-Quran adalah sukar.

Apatah lagi untuk menyimpulkan hukum-hukum di dalamnya.

Maka, imam-imam yang mendirikan mazhab itulah yang berperanan untuk memudahkan masalah sukar untuk faham ayat al-Quran, kepada mudah. Satu demi satu ayat al-Quran dibaca, ditelaah, diteliti, dikaji, dibandingkan dengan ayat lainnya, kemudian menyimpulkan hukum yang terkandung di dalamnya.

Hadis yang banyak itu pula, juga sukar untuk dimengertikan. Sebelum sesuatu hukum itu disimpulkan, pelbagai proses harus dilalui. Antaranya ialah proses meletakkan taraf hadith, samada furu’, dhaif atau maudhu’ bagi mendapatkan darjat kesahihannya.

Hasil dari penelusuran ayat al-Quran mahupun jutaan butir hadis itu, mereka menulis pula dalam bahasa yang mudah difahami oleh semua. Dengan berpandukan kaedah-kaedah tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya secara ilmiah.

Ramai ulama dalam bidang masing-masing, dengan ribuan bahan, telah berusaha untuk melakukan jihad tersebut sepanjang zaman.

Sehingga itu, mereka menghasilkan kesimpulan dan perincian hukum yang sangat spesifik dan mampu menjawab semua isu yang rumit yang diutarakan sepanjang zaman. Hasil usaha imam-imam mazhab ini, telah memberikan jasa besar sepanjang kehidupan umat Islam sehingga abad ini.

Justeru, dengan mazhab, kita mudah faham.

Penutup

Jadi, kita sudah tahu pengertian mazhab.

Kita juga tahu bahawa mazhab itu memudahkan.

Justeru, untuk entri seterusnya, saya akan membawakan persoalan-persoalan yang lain pula berkenaan mazhab. Semoga, dengan fahamnya kita perihal mazhab, akan mendekatkan lagi diri kita kepada Allah.

Teruskan bersama saya.

Dan tegurlah, andai saya salah.

InsyaAllah.


0 Komen:

Post a Comment